Er is afgesproken dat het maximaal aantal mensen dat mag verblijven in Ter Apel niet boven de 2.000 uitkomt. Door de hoge instroom dreigt dit aantal te worden overschreden. Er zijn daarom acuut opvangplekken nodig. Voor zaterdag 450 waarvan 250 opvangplekken voor jongeren en voor maandag 750 waarvan 300 opvangplekken voor jongeren.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Grootste zorg is de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Er melden zich veel meer jongeren aan in Ter Apel dan gebruikelijk. Deze jongeren hebben extra begeleiding nodig en worden op een speciale locatie in Ter Apel opgevangen. Op deze locatie zijn maximaal 120 opvangplekken, maar door het hoge aantal aanmeldingen zitten er inmiddels dagelijks rond de 340 jongeren. Het COA is afgelopen weken druk geweest met het realiseren van opvanglocaties in het land. Enkele gemeenten waaronder Amsterdam, Arnhem en Oudewater hebben inmiddels opvangplekken gerealiseerd voor asielzoekers die alleen een voorregistratie hebben.

Per direct opvangplekken

Van der Burg roept de gemeenten op om per direct opvangplekken beschikbaar te stellen. Zodat er ruimte vrijkomt bij Ter Apel en voorkomen wordt dat mensen weer in de buitenlucht moeten overnachten.