Inmiddels zijn ruim 800 extra plekken beschikbaar op meerdere locaties. Daarvan zijn enkele van zeer tijdelijke aard. Tevens heeft een aantal Veiligheidsregio’s voorafgaand aan genoemde uitvraag al 700 plekken aangedragen die ook reeds in gebruik zijn. Daarmee zijn omstreeks 1 april ongeveer de gevraagde 1.500 extra opvangplekken gecreëerd om de nachtopvang in Ter Apel te ontlasten. Daarnaast hebben de Veiligheidsregio’s aangegeven dat er komende periode nog 800 extra plekken beschikbaar zullen komen naar aanleiding van de oproep van het Veiligheidsberaad. Deze extra plekken zijn hard nodig om de stijgende bezetting op te vangen en aflopende locaties te vervangen. Er wordt naar gestreefd om deze zo snel mogelijk inzetbaar te krijgen, daar wordt samen met de gemeenten keihard aan gewerkt.

Statushouders

Momenteel wordt met het Veiligheidsberaad de afgesproken plaatsing van 0-20 statushouders per gemeente in hotels of andere accomodaties voorbereid. Inmiddels zijn de eerste gemeenten benaderd. De verwachting is dat dit op korte termijn leidt tot de eerste resultaten. De komende maand zouden hierdoor ruim 2.000 statushouders versneld kunnen uitstromen.

Bezetting

De bezetting van de opvangcentra is in maart sneller gestegen dan verwacht, namelijk met meer dan 300 per week tegenover 50 per week in februari. Deze stijging is onder andere het gevolg van een hogere instroom dan eerder dit jaar, namelijk ongeveer 1.000 personen per week. In Ter Apel is de bezetting nog altijd boven de 2.000. In de nachtopvang zaten vorige week tussen de 500 en 600 personen. Inmiddels is dat teruggebracht naar ongeveer 200 a 300.

De inspanningen van de Veiligheidsregio’s hebben het afgelopen weekend geholpen Ter Apel te ontlasten en de extra plekken die nog beschikbaar komen dragen daar ook aan bij. Het is echter noodzaak om ook de komende periode locaties te verlengen en extra locaties te realiseren. Alleen op die wijze kan het COA zorgdragen voor de juiste opvang en begeleiding van onze bewoners en voorkomen we een nieuwe noodsituatie in Ter Apel. Het COA heeft eerder al aangegeven dat voor 1 juli 3.500 extra opvangplekken nodig zijn en voor het einde van dit jaar 10.500.

Bekijk op coa.nl de weekcijfers, waaronder de actuele stand van de bezetting, locaties en het capaciteitstekort.