Voor de bedrijfsvoering van zowel de politie als het COA is het van belang dat informatie over en registratie van meldingen actueel en inzichtelijk is. In de rapportage zijn vijf categorieën van incidenten omschreven: suïcides onder bewoners, verbale suïcide dreigingen, zelfdestructieve acties en overlast, allen op de opvanglocaties van het COA zelf. Ook door het COA geregistreerde agressie en geweld tegen personen is opgenomen.  

Bij het COA loopt sinds begin vorig jaar een grootschalig traject om de incidenten registratie verder te verbeteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van de registraties (eenduidigheid, volledigheid, tijdigheid en feitelijkheid). Tevens wordt geïnvesteerd in de kennis en bewustwording van de opvang medewerkers. Momenteel worden er in het hele land kennisuitwisselingsessies gehouden met medewerkers over Incidentenregistratie en Veiligheid.  

In absolute aantallen zijn er in 2015 meer meldingen bij het COA gedaan dan in 2014 (ruim 8000 vs ruim 4000). Zoals bekend is ook de bezetting op COA-locaties sterk toegenomen van bijna 25.000 begin 2015 tot ruim 47.000 eind 2015.  Naar verhouding laten de cijfers het afgelopen jaar geen uitzonderlijke stijging van het aantal incidenten zien dat het COA heeft geregistreerd. 

Bestuursvoorzitter Bakker over de nieuwe wijze van rapporteren: “Vooral bij discussies over de komst van een nieuwe opvanglocatie zijn er veel vragen over veiligheid op en rondom de locaties. Deze wijze van rapporteren biedt meer inzicht in soort en aantal meldingen binnen onze organisatie, maar ook bij de politie.” 

Update 2 februari 2016: Politie registraties opvanglocaties toegevoegd.

Update 5 februari 2016: COA registraties opvanglocaties toegevoegd.

 

 

Meer nieuws