Asiel en asielaanvraag

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de IND dragen verantwoordelijkheid en informeren over asiel en asielaanvragen.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Oekraïners zijn Europeanen, zij kunnen met een biometrisch paspoort sinds 2017 zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie. Hierdoor is een asielaanvraag geen voorwaarde voor een legaal kortdurend verblijf in Nederland. Op dit moment is niet bekend hoeveel vluchtelingen er naar Nederland komen en dan een asielaanvraag zullen doen. Als mensen uit Oekraïne wel gebruikmaken van het recht om asiel aan te vragen zullen zij – net als alle asielzoekers - worden opgevangen in opvanglocaties in gemeenten. Provinciaal en landelijk worden vraag en aanbod van opvanglocaties in goed overleg afgestemd.

Huidige stand van zaken

Op dit moment overtreft de verwachte vraag naar opvanglocaties het aanbod, zoals onze wekelijkse cijfers laten zien. Zonder de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne zijn er voor 1 juli nog 7.010 opvangplaatsen nodig om aan de capaciteitsopgave van 42.000 plaatsen te voldoen. Hierbij is het de uitdrukkelijke wens om zoveel mogelijk plaatsen in structurele opvang te realiseren.

Urgentie

Het COA werkt hard om de benodigde opvangplaatsen te bieden. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Wij hebben het afgelopen half jaar met gemeenten duizenden extra opvangplaatsen gerealiseerd. Het COA is gewend om snel op te schalen, in samenwerking met vele partners, zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland. Het is een bijzondere tijd voor gemeenten rond de verkiezingen, een tijd om normaal gesproken even pas op de plaats te maken, maar daar kan nu geen sprake van zijn. We zien dat actie vereist is en roepen gemeenten op om snel nieuwe locaties aan te dragen, maar ook bij te dragen aan de uitstroom van de ruim 12.000 vergunninghouders in onze opvang naar woningen.”

Als er meer locaties zijn voor asielopvang en meer statushouders onze opvang verlaten, leidt dit direct tot meer ruimte voor de instroom van Oekraïners.