Veel werkgevers willen weten hoe ze met nieuwkomers vacatures kunnen opvullen, maar waar moet je rekening mee houden als je een nieuwkomer in dienst neemt. Daarom heeft het COA de werkgeversgids met de titel Nieuwkomers op weg naar werk gemaakt.

Download hier de gids voor werkgevers

  • gids voor werkgevers
    © COA

Inhoud van de gids

De gids bevat informatie over relevante wet- en regelgeving, over hoe de inburgering in Nederland eruit ziet, wat best practices zijn bij het aannemen en behouden van vluchtelingen op de werkvloer, en met welke partijen werkgevers kunnen samenwerken. Met deze informatie hopen we de drempel voor werkgevers om vluchtelingen in dienst te nemen te verlagen.

Rol van het COA

Voor werkgevers die nieuwkomers in dienst willen nemen, kan het COA een faciliterende en ondersteunende rol spelen, maar niet direct bemiddelen naar werk. Wel kunnen wij arbeidskansen en aanbod onder de aandacht brengen bij bewoners.

Een belangrijk informatiekanaal hiervoor zijn de participatiebalies op veel locaties. De participatiebalie is een centraal punt, waar bewoners in de COA-opvang informatie kunnen vinden over het participatieaanbod in de buurt. Denk aan vacatures voor (vrijwilligers)werk. Ook kunnen wij arbeidskansen publiceren op de bewonerswebsite www.mycoa.nl.

Zo worden bewoners – die werk zoeken – geïnformeerd over mogelijkheden in de buurt en kunnen zij kansen pakken die passen bij hun wensen en ambities. Indien nodig kunnen casemanagers van het COA bewoners hierin op weg helpen. Maar centraal staat altijd de zelfredzaamheid van bewoners.

AMIF Matching aan werkgevers

De werkgeversgids is ontwikkeld vanuit het AMIF-project Matching aan werkgevers. Dit is een internationaal project waarbinnen we samenwerken met organisaties uit meerdere Europese landen. Het doel is lessen ophalen om de arbeidsparticipatie van asielzoekers en statushouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Elk van de deelnemende organisaties heeft hier andere ervaringen mee.

Het beoogde resultaat van dit project is om richtlijnen op te stellen die EU-breed toepasbaar zijn en gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen opvanglocaties en werkgevers en alle stakeholders die daarbij een rol (kunnen) spelen.

Wat doet het COA zelf?

Het COA biedt als werkgever zelf ook kansen aan statushouders. In een leerwerktraject van 2 jaar leiden we momenteel 15 statushouders op tot huismeester of woonbegeleider bij het COA. De deelnemers aan het leerwerktraject hebben een tijdelijk contract tot eind 2021. De eerste 9 maanden waren met behoud van uitkering. Het project beoogt 15 mensen op te leiden op mbo-niveau. Ze werken 3 dagen op locatie en volgen 1 dag per week onderwijs. De motivatie is hoog en er zijn tot nog toe geen uitvallers. Lees meer 

De gids ‘Nieuwkomers op weg naar werk’ is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).