Samen aan de slag

Het AMIF-project 'Participatie en taal' is een vervolg op het project ‘Aan de slag’. Van 2018 tot eind 2019 is ‘Aan de slag’ ingezet als een methode op COA-opvanglocaties om bewoners te betrekken bij vrijwilligerswerk in de omgeving. Op ruim 20 locaties zijn in die periode balies gestart waar zoveel mogelijk asielzoekers werden gekoppeld aan vrijwilligersklussen in de gemeente, zoals onderhoud van wijktuintjes of activiteitenbegeleiding in de zorg.

  • alt=""
    #Meedoen-balie in azc Leersum © Kick Smeets

Breed aanbod vanuit #Meedoen

Het vervolgproject 'Participatie en taal' krijgt de titel #Meedoen. Met deze nieuwe naam leggen we ook een aantal nieuwe accenten in vergelijking met ‘Aan de slag’. Naast vrijwilligerswerk bieden we ook andere participatie-activiteiten aan, denk aan sport, recreatie of taal. Daarnaast geven we extra aandacht aan de participatie van vrouwen en kwetsbare groepen, en willen we de samenwerking met gemeenten en lokale partners intensiveren en bestendigen.

#Meedoen-balies in 40 azc's

Het COA werkt in het project 'Participatie en taal', net als bij 'Aan de slag', samen met Vereniging NOV en Pharos. Voor dit nieuwe project maken we gebruik van ‘Aan de slag’  We hebben handige middelen die er al waren uitgebreid met bijvoorbeeld een leidraad voor azc’s over participatie. Met daarin praktische handvatten voor azc's om zelf ook een #Meedoen-balie op te starten. Bijna 40 azc’s doen mee aan dit nieuwe project. Daarvan zijn er 20 al bekend met ‘Aan de slag'.

Taal is de basis

In het AMIF-project ‘Participatie en taal’ creëren we allereerst de #Meedoen-balies. Een voorwaarde voor succesvolle participatie is een goede taalbeheersing. Daarom is een betere taalvaardigheid ook onderdeel van het project. Op de procesopvanglocaties bieden we NT2-lessen aan voor kansrijke asielzoekers. 

Ook organiseren we in het project (digitale) trainingen en themabijeenkomsten voor medewerkers op locaties over het thema participatie. Het project ‘Participatie en taal’ loopt van augustus 2019 tot en met december 2021.

Meer weten?

Bekijk de video over de #Meedoen-balie in azc Sint Anna Parochie die COA-medewerkers hebben gemaakt. Of bezoek onze webpagina #Meedoen: samen aan de slag.

Het project ‘Participatie en taal’ wordt gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).