Ook bemiddelt het loket in de aanvraag van financiële vergoedingen op basis van onder meer de Hotel & Accommodatieregeling (HAR) van JenV en huisvestingsregelingen van BZK. In beginsel wordt binnen 3-5 werkdagen antwoord gegeven. Indien het aanvragen betreffen voor de HAR wordt in beginsel binnen 3 werkdagen een financiële beslissing genomen.

Het loket staat in verbinding met de infodesk van het COA (info@coa.nl) waar nog altijd ook rechtstreeks HAR-vergoedingsaanvragen kunnen worden ingediend en met de Taskforce Versnelling tijdelijke huisvesting (TVTH). Ook de Taskforce is rechtstreeks te benaderen.

De backoffice van het loket wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Taskforce, JenV en COA.

Lees meer op rijksoverheid.nl >