Vorig jaar maakte het COA bekend in 2020 5.000 extra opvangplaatsen nodig te hebben. Er zijn, ondanks de verlaagde instroom door de coronacrisis, nog steeds duizenden nieuwe opvangplaatsen nodig. De laatste weken - sinds de herstart van de asielprocedure - neemt de bezetting ook weer toe. Hierdoor ontstaat nog meer druk op de opvanglocaties van het COA. Ook wordt een deel van de asielaanvragen nog niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld, waardoor mensen langer in de opvang verblijven.

In dezelfde locatie aan de Willemstraat zijn al eerder vluchtelingen opgevangen en dat is goed verlopen.en naar tevredenheid van alle partijen. Het gaat ook nu om zowel volwassenen als kinderen. De mensen komen niet in één keer; de instroom gaat geleidelijk. De eerste asielzoekers komen medio juli 2020.

Het COA verzorgt de opvang en begeleiding en er is 24 uur een beheerder aanwezig. Dit was ook zo in de vorige situatie.

De gemeente kent ook al langere tijd een opvanglocatie in het pand Hooghagen aan de Havezatenlaan in Hengelo. Hier kunnen maximaal 235 asielzoekers verblijven.

Meer nieuwsberichten