Aantal bewoners

Met de gemeente Velsen is afgesproken dat er 1.000 asielzoekers komen voor een periode van een half jaar. De gemeente Velsen heeft aangegeven dat er voor een beperkte periode van 30 dagen maximaal 1.200 mensen op het schip mogen verblijven.

  • © Marko Stampehl

Herkomst bewoners

Op het schip worden geen asielzoekers uit veilige landen opgevangen. Voor de rest geldt zoals in elk azc dat asielzoekers overal vandaan kunnen komen. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Bijvoorbeeld voor oorlog of voor vervolging omdat ze behoren tot een bepaalde groep. Deze mensen hebben in Nederland asiel aangevraagd en verblijven tijdens de asielprocedure in een opvanglocatie van het COA. 

Dagelijks leven op en rond het schip

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Ze doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Omdat het schip afgelegen ligt, wordt vervoer van en naar het schip geregeld. Het COA organiseert dat er vrijwilligersprojecten, werktrajecten en programma’s, onder meer gericht op participatie, aangeboden worden. Met organisaties en partijen in de omgeving werken we aan een afwisselend dagprogramma. Kinderen gaan naar school en er is een speelruimte aan boord. Ook worden er aan boord maaltijden verstrekt.

Veiligheid op en rond het schip

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er zijn veiligheidsplannen opgesteld, in samenwerking met de gemeente, de politie en de Veiligheidsregio’s. In de plannen staan afspraken over bijvoorbeeld het optreden bij calamiteiten, afstemming tussen de organisaties, de inzet van de beveiliging van het COA en een procedure bij een overlastmelding. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beveiligers op de locatie.