Cyclisch leren en analfabetisme in de opvang

Zo heeft het AMIF-project ‘Cyclisch leren’ zich gericht op het versterken van het vakmanschap van amv-medewerkers, door hen te faciliteren met een optimale leercultuur en -omgeving. Het COA heeft amv-medewerkers via het project gefaciliteerd met de inzet van leercoaches, met een geaccrediteerd deskundigheidsprogramma en een geaccrediteerd praktijkprogramma. Beluister hier een podcast om een idee te krijgen hoe een leercoach een amv-medewerker kan ondersteunen in zijn werk.

In het AMIF-project ‘Alfabetisering’ hebben we nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld of vereenvoudigd. Dit is primair gedaan voor analfabeten en anders-alfabeten met een verblijfsstatus, zodat zij informatie beter en sneller begrijpen tijdens het verblijf op een opvanglocatie. Er is onder andere een nieuwe welkomstenvelop voor nieuwe bewoners gemaakt. Bekijk hier de 'making of de welkomstenvelop'. Samen met bewoners zijn ook iconen ontwikkeld die woorden verbeelden die we bij het COA veel gebruiken. De iconen komen bijvoorbeeld terug op nieuwe bewegwijzeringsborden op locaties.

  • Eritrese bewoner
    Nieuw voorlichtingsmateriaal voor analfabeten en anders-alfabeten © COA

Meedoen en bewegen

Vanaf dag 1 meedoen kreeg vorm in het AMIF-project ‘Participatie en taal'. Dit project richtte zich op het ontwikkelen, implementeren en borgen van methodiek om onze bewoners meer en vaker deel te laten nemen aan een breed participatieaanbod, binnen en buiten de opvanglocatie. Dit doen we met zogenoemde #Meedoen-balies. In het project zijn ook taallessen aangeboden op procesopvanglocaties en zijn trainingen en themabijeenkomsten voor medewerkers op locatie georganiseerd. Bekijk hier video’s over de #Meedoen-balies van Sint Annaparochie en Maastricht of bekijk de projectvideo.

Het project ‘Bewegen naar de toekomst’ heeft bijgedragen aan het stimuleren van sport en bewegen bij bewoners. Zo is er een training voor medewerkers ontwikkeld en is er een werkinstructie. Er zijn ook ondersteunende middelen zoals sportmaterialen geleverd aan locaties. Als laatste heeft het project voor alle medewerkers in de uitvoering een magazine gemaakt waarin op een toegankelijke wijze diverse tips, trucs en ervaring worden gedeeld over sporten en bewegen op opvanglocaties voor asielzoekers. Bekijk voor meer informatie over het project ook de promotievideo en de projectvideo

  • alt=""
    #Meedoen-balie in azc Leersum © Kick Smeets

Het goede voorbeeld en veiligheid

Het project 'Rolmodellen' heeft de kennis, (praktijk)ervaring en deskundigheid van succesvolle asielzoekers ingezet om statushouders die nog bij ons in de opvang verblijven, te informeren, inspireren, motiveren en tot actie aan te zetten. Er zijn voor diverse doelgroepen fysieke en digitale workshops op locaties gegeven. Bijvoorbeeld voor mensen afkomstig uit een bepaald land of voor mensen met een visuele beperking. 
Er is met hulp en inzet van rolmodellen een korte film gemaakt, met KNM-uitleg door oud-asielzoekers, die alle onderwerpen van onze KNM-training aansnijden. Ook hebben een aantal rolmodellen vlogs gemaakt. Bekijk via deze link de vlog van Moska. Of bekijk hieronder de projectvideo.

Het laatste AMIF-project dat we willen benoemen is 'Veiligheid, ondersteuning en scholing' (VOS). Dat project heeft zich gericht op de COA-medewerkers die zich dagelijks bezig houden met het opvangen en begeleiden van de bewoners. Het project heeft gezorgd voor ondersteuning en scholing met betrekking tot weerbaarheid en veiligheid.

Video waarin Semerab vertelt over het project 'Rolmodellen'

Nieuwe AMIF-projecten

Binnenkort starten we ook weer met hele mooie en bijzondere nieuwe projecten. Benieuwd naar deze projecten? Kijk dan op onze website op de pagina AMIF-projecten: opvang en begeleiding verbeteren.