Het kan volgens het COA een belangrijke stap zijn om tot een stabiel opvanglandschap te komen. Daarvoor moet de wet op punten wel eenvoudiger en duidelijker, zoals de Raad van State ook aangeeft. Denk aan de verdeel- en beloningssystematiek en de rol van het COA bij exploitatie door gemeenten.

Om de wet te kunnen uitvoeren is bovendien stabiele financiering van een vaste capaciteit aan personeel en locaties noodzakelijk. Daarmee kunnen we het voortdurend openen en sluiten van locaties voorkomen.

Voor het COA is het van belang dat we én uit de crisis komen én toewerken naar stabiele, menselijke opvang van asielzoekers. De Spreidingswet gaat daar op korte termijn nog weinig in betekenen. Het is daarom zaak dat alle partijen nu alvast in de geest van de wet gaan handelen.