Om de wet uit te kunnen voeren, is daarnaast stabiele meerjarenfinanciering noodzakelijk voor een vaste capaciteit aan personeel en opvangplekken. Voor het COA is het belangrijk dat een groot deel van de locaties lange tijd beschikbaar zijn (25 tot 30 jaar) en inzetbaar zijn voor álle asielzoekers. Dit alles is nodig om een nieuwe opvangcrisis te voorkomen. Dit blijkt uit de  uitvoeringsscan die het COA in de korte reactietijd heeft uitgevoerd.

Aanscherping nodig op exploitatie gemeenten, kleinschalige opvang, amv-opvang en kwaliteit

In het belang van asielzoekers moet de mogelijkheid voor gemeenten om zelf opvang te exploiteren, goed doordacht en uitgewerkt worden. Daarbij is een landelijk vastgesteld kwaliteitskader voor opvang en begeleiding nodig. Het COA maakt zich bovendien zorgen of met het huidige wetsvoorstel de opvang van alleenreizende jongeren voldoende verzekerd is. Het wetsvoorstel is een kans om kleinschalige opvang mogelijk te maken en daar werkt het COA graag aan mee. Tegelijkertijd betekent het werken met kleinere locaties ook dat er bijvoorbeeld meer personeel nodig is, terwijl de huidige arbeidsmarkt al krap is. Het COA wil graag samen met partners uitwerken hoe zaken als begeleiding, onderwijs en gezondheidszorg voor een kleine locatie georganiseerd kunnen worden.

Nog niet uit de crisis

Voor het COA is het van belang dat we én uit de crisis komen én toewerken naar stabiele, menselijke opvang van asielzoekers. Het wetsvoorstel is een eerste stap, maar we zijn er nog niet. Zeker niet op de korte termijn. Er is nu al een flink tekort aan opvangplekken en volgens de laatste berekeningen hebben we eind volgend jaar 75.500 plekken nodig, waaronder 5.100 plekken voor alleenreizende jongeren. Het is daarom zaak dat alle partijen snel in de geest van de wet gaan handelen. Daarbij is de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen richtinggevend.

Download Brief 'Uitvoeringsscan COA n.a.v. wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang-voorzieningen'