Samenwerking gemeenten en COA

Een goede samenwerking tussen gemeenten en het COA is belangrijk voor een doorlopende inburgeringslijn van de statushouder van het COA naar de gemeente. Hiervoor hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en het COA een Handreiking Scenario’s warme overdracht van COA naar gemeente samengesteld. De gemeente maakt de keuze voor een scenario dat het beste past bij het inburgeringstraject van de statushouder.

Informatieoverdracht van het COA naar de gemeente blijft plaatsvinden via het digitale klantprofiel in het Taak­stellingvolgsysteem (TVS). Dit klantprofiel is aangepast aan de inhoud van de Wet inburgering 2021. Ook kan de gemeente het initiatief nemen voor een driegesprek met de inburgeraar en het COA.

  • Animatie van een driegesprek aan een tafel
    Gemeente kan het initiatief nemen voor driegesprek met inburgeraar en COA © COA

Programma Voorinburgering en de Wet inburgering 2021

Het COA biedt iedere inburgeringsplichtige vergunninghouder het programma Voorinburgering aan, conform de Wet inburgering 2021. Dit programma blijft bestaan uit NT2-lessen (Nederlands als tweede taal), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en individuele begeleiding door de casemanager. In het onderdeel KNM zijn nu ook de nieuwe introductiemodule Arbeidsmarkt en Participatie (introMAP) en de nieuwe introductiemodule Participatieverklaringstraject (introPVT) opgenomen.

Op onze website vind je meer informatie over het programma Voorinburgering. Op rijksoverheid.nl lees je meer over het inburgeringsstelsel.