Voorstander afschaffing 24-weken eis

Het COA is voorstander van de afschaffing van de 24-weken eis dat asielzoekers maximaal mogen werken. Het is immers voor onze bewoners van belang om zo snel mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij en een bijdrage te kunnen leveren. Dat is goed voor de asielzoekers zelf, maar ook voor de samenleving en voor het draagvlak. 

Het is aan de politiek en de rechter hoe ze dit proces verder vormgeven. Het voordeel van een hoger beroep is dat er in ieder geval helderheid komt. De eerste uitspraak (waar nu hoger beroep tegen wordt aangetekend) draait zoals genoemd om een individuele casus. De doorwerking van de uitspraak in hoger beroep is van toepassing voor alle asielzoekers omdat er een toets wordt gedaan hoe de Nederlandse wetgeving zich verhoudt tot Europese regelgeving. Het COA hoopt op zo weinig mogelijk vertraging.

Meedoenbalies

In de tussentijd blijven wij ons actief inzetten om mensen zo snel mogelijk mee te laten doen. Via meedoenbalies op 38 locaties en de pilot in Almere, waar asielzoekers en statushouders worden geholpen aan het werk te komen (met medewerking van het ministerie van SZW, gemeente Almere en Randstad).