‏‏‎
 • Capaciteit

  xx

  43 opvangplaatsen

 • poa amv

  tijdelijke opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • Overeenkomst

  xx

  xx

 • Alleenstaande jongeren in kamer azc
  © Inge van Mill

Iedere bewoner heeft een eigen voogd via Stichting Nidos. Jongeren die Nederland moeten verlaten, krijgen daarbij begeleiding van onze partner de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).