‏‏‎
 • Capaciteit

  80

  80 opvangplaatsen

 • Type locatie

  De opvang in Leusden betreft een tijdelijke opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • Overeenkomst

  24

  De bestuursovereenkomst met de gemeente loopt tot begin 2024.

 • Alleenstaande jongeren in kamer azc
  © Inge van Mill

Iedere bewoner heeft een eigen voogd via Stichting Nidos. Jongeren die Nederland moeten verlaten, krijgen daarbij begeleiding van onze partner de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).