‏‏‎
 • Capaciteit

  54

  54 opvangplaatsen

 • Type locatie

  Procesopvanglocatie (poa) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • Overeenkomst

  23

  De bestuursovereenkomst met de gemeente loopt tot 2 maart 2025.

 • © Mariette Carstens
 • © Mariette Carstens

Deze locatie aan de Jupiterkade staat in Den Haag ook wel bekend als 'de Zaanse huisjes'. In deze karakteristieke omgeving vangen wij alleenstaande minderjarige vreemdelingen op. 

Iedere bewoner heeft een eigen voogd via Stichting Nidos. Jongeren die Nederland moeten verlaten, krijgen daarbij begeleiding van onze partner de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een thuis

De jongeren zijn leerplichtig en gaan door de week naar school: de internationale schakelklas (ISK). Sommigen zijn lid van een sportclub of nemen deel aan andere activiteiten in de buurt. In huis gelden regels. De jongeren mogen niet meer of minder dan kinderen in een gewone gezinssituatie. Hun mentor leert hen over de Nederlandse gewoonten en gebruiken en let er op dat zij goed voor zichzelf zorgen. De jongeren moeten zich 2 keer per dag melden bij de COA-medewerkers zodat we weten wie er 'thuis' is.

COA-medewerker in gesprek met een alleenstaande minderjarige vreemdeling

Opvang en begeleiding

Een veilig onderkomen is belangrijk, maar niet genoeg. In een kleine woonvoorziening kunnen jongeren zich in een veilige kleinschalige omgeving voorbereiden op de volgende stap in hun leven. Daar begeleiden wij hen bij.

Lees meer over de begeleiding van alleenstaande jongeren