Brede wens

Kleinschalige opvang is duurder dan opvang met grotere getallen en behoorde tot nu toe niet tot de financiële mogelijkheden. Maar, net als onze samenwerkingspartners, merkt het COA dat kleinschaligheid belangrijk is voor lokaal draagvlak en nodig is om meer verspreide, langdurige locaties te krijgen. Dat laatste is hard nodig met het grote tekort aan opvangplekken en hopelijk de komst van de Spreidingswet. Kleinschalige opvang is in veel situaties ook goed voor onze bewoners, omdat zij gemakkelijker aansluiten op de gemeenschap en sneller integreren.

Dependance of zelfstandig

Kleinschalige opvang blijft maatwerk. Een paar dingen staan voor het COA vast. Kleinschalig zijn alle locaties tot circa 150 plekken of minder. Deze opvang is niet speciaal voor bepaalde doelgroepen bedoeld. Er zijn wat het COA betreft 2 basisvarianten mogelijk. Ten eerste een azc-dependance waarbij bewoners gebruik maken van de voorzieningen in de nabijgelegen hoofdlocatie. Als er geen azc in de buurt is, is een kleine zelfstandige locatie met een mobiel begeleidingsteam een mogelijkheid. Op kleinschalige locaties wonen bewoners zelfstandiger dan op een azc, omdat er geen permanente begeleiding is en ze voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, taallessen of recreatie, naar een andere plek moeten. Dat kan dus of op de hooflocatie zijn of locaties in de buurt, afhankelijk van wat met gemeenten is afgesproken.

Vorm krijgen in de praktijk

Het COA gaat graag met gemeenten en andere samenwerkingspartners in gesprek over hoe we samen reguliere kleinschalige opvang goed voor elkaar krijgen. Er gelden een paar randvoorwaarden voor het COA, maar reguliere kleinschalige opvang krijgt vooral in de praktijk vorm. Met 20 pilots gaan we leren wat het beste werkt. Gemeenten kunnen kleinschalige opvanglocaties aanmelden via COA.nl/vastgoed.

  • Bewoners in keuken