De asielopgave in Nederland is en blijft voorlopig groot. Er zijn op korte termijn meer locaties nodig om alle asielzoekers die daar recht op hebben onderdak en begeleiding te kunnen bieden.

In afstemming met het COA zal het Rode Kruis haar inzet op de vaak kleinere opvanglocaties doorzetten en waar nodig mogelijk uitbreiden. De samenwerking betekent in de praktijk dat het Rode Kruis op een aantal locaties de dagelijkse opvang runt en het COA eindverantwoordelijk is en zorgt voor onder meer de bewonersadministratie en het verstrekken van voorzieningen.

Inzet van het Rode Kruis voor langere tijd

De inzet van het Rode Kruis is gezien hun ervaring en deskundigheid in het opvangen van mensen in nood heel welkom in de asielopvang. Op dit moment is de noodhulporganisatie actief op 31 kleinere opvanglocaties voor zowel asielzoekers (14 locaties) als vluchtelingen uit Oekraïne verspreid over het land. Op 19 locaties heeft het Rode Kruis een coördinerende rol. Tot nu toe wordt het COA bij tekorten voor kortere tijd ondersteund door de hulporganisatie. Door nu op kleine schaal actief te blijven, kan er gemakkelijker meer hulp verleend worden wanneer dat nodig is.

  • Rode Kruis in Ter Apel © ANP

Alle soorten en maten locaties en begeleiding nodig

De samenwerking met het Rode Kruis is een mooi voorbeeld van hoe we nieuwe oplossingen zoeken voor de asielopvang. Het COA zoekt ook samenwerking met andere partijen en onderzoekt hoe nieuwe opvang- en begeleidingsvormen kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig en flexibel opvanglandschap. Ook kleinere opvanglocaties zijn daar een onderdeel van. 

Kleinere locaties aanmelden bij het COA

Wanneer gemeenten kleinere opvanglocaties beschikbaar hebben voor de opvang van asielzoekers, kunnen zij die aanmelden bij het COA via coa.nl/vastgoed. Voor locaties waarbij de samenwerking met het Rode Kruis wordt gezocht, is het richtgetal vanaf 50 bewoners, maar er zijn geen strikte richtlijnen. In overleg tussen het COA en de aanbieder wordt gekeken of en hoe deze locatie in gebruik kan worden genomen. Samen met het Rode Kruis of een andere partij worden de opvangmogelijkheden vervolgens uitgewerkt.

Meer informatie over de inzet van het Rode Kruis kan opgevraagd worden via opvang@redcross.nl.