De sessie 'Inspiratie en kansen' stond in het teken van de nieuwe strategie van het COA om te werken aan flexibele en multifunctionele opvanglocaties. Of, zoals Joeri Kapteijns (bestuurslid van het COA) het verwoordde: “In plaats van locaties te sluiten als er minder asielzoekers zijn, blijven we open en zoeken samen met gemeenten naar een goede invulling van beschikbare plekken.”

  • Het congres Flexwonen werd woensdag 14 oktober digitaal gehouden
    Het congres Flexwonen werd woensdag 14 oktober digitaal gehouden © COA

Flexibele opvang

Huub Wilbrink (strategisch adviseur capaciteit) en Bjorge Scheper (projectleider flexibele opvang) lichtten toe dat locaties ook gelijktijdig gebruikt kunnen worden door zowel asielzoekers als andere spoedzoekers. Op deze manier wil het COA een maatschappelijke meerwaarde leveren. Door een bijdrage te leveren aan de totale vraag aan flexwoningen – 2.500 flexibele opvangplekken tot 2015 – maar ook door van meerwaarde te zijn voor de buurt en omgeving. Door voorzieningen te delen, energie te leveren of op andere manieren.

Innovatieve huisvestingsoplossingen

Flexibele opvang vraagt ook iets van de reguliere spelers op de huisvestingsmarkt. En daar heeft het COA een aantal ondersteunende middelen voor ontwikkeld. Het COA heeft als vervolg op het project 'A Home away from Home' in het project AMIF-FLO (flexibele maatschappelijke verankerde opvang) verschillende pilots gedaan.

In de digitale sessie zijn deze pilots met video’s geïllustreerd. In het azc in Grave realiseren we flexibele en verplaatsbare woningen. Ook hebben we binnen AMIF-FLO onderzocht of het vele leegstaande vastgoed is om te zetten naar flexibele woningen. Deelnemers aan de digitale sessie reageerden enthousiast op de concepten en zien veel kansen voor de huisvesting van spoedzoekers samen met asielzoekers.

Oproep om samen te werken

Het werk van het project AMIF-FLO zit er bijna op. Het project loopt over een paar weken af. Dat betekent niet dat de nieuwe ideeën over flexibele huisvesting bij het COA in een la verdwijnen. De resultaten en ervaring van AMIF-FLO nemen we mee in het huidige beleid. Joeri Kapteijns en Huub Wilbrink benadrukten daarbij dat het COA deze aanpak van flexibele opvangplekken niet alleen kan realiseren. We roepen gemeenten en corporaties dan ook nadrukkelijk op om samen met het COA te werken aan deze grote maatschappelijke opgave van flexwonen – voor asielzoekers en andere spoedzoekers. 

Lees meer over flexibele opvang bij het COA op onze website. Bekijk ook het instagrambericht van COA-bestuurder Joeri Kapteijns over het congres Flexwonen.

  • Amif logo