Cijfers COA

We publiceren maandelijks actuele cijfers over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers en de 10 meest voorkomende nationaliteiten in onze opvanglocaties, en over de in- en uitstroom van bewoners.

Cijfers en rapportages vreemdelingenketen

© Kick Smeets

VreemdelingenVisie: magazine COA, IND en DT&V

Lees in VreemdelingenVisie #december 2022 het verhaal van statushouder Abel al Temimi over het Hardewijks Jeugdlintje en zijn integratie in Harderwijk. En het interview met woonbegeleiders Jeroen Korff en Khaled Hassan over werken op het opvangschip in Amsterdam.

Ga naar kiosk VreemdelingenVisie

Meer feiten en rapportages