De klachtenrapportages bevatten een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van klachten,geregistreerd in de COA klachtenprocedure en klachten over COA, geregistreerd in de procedure van de Nationale ombudsman (No) van het betreffende jaar.

Naar de COA Klachtenregeling