De klachtenrapportages bevatten een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van klachten in een bepaald jaar. Het gaat over klachten geregistreerd in: 

  • de klachtenprocedure van het COA
  • de procedure bij de Nationale ombudsman (No)