Bewegen in de opvang: beter in je vel

Van mei 2016 tot juni 2018 liep in een aantal azc’s het AMIF-project ‘Opvang in beweging’. Bewegingscoaches stimuleerden bewoners die het nodig hadden om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Samen met Hogeschool Windesheim werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen sport en bewegen en het welzijn van azc-bewoners. Hieruit bleek dat bewoners die meededen aan sport- en beweegactiviteiten minder vaak een beroep deden op zorg en beter in hun vel zaten.

Sporten en bewegen: structureel

In het vervolgproject ‘Bewegen naar de toekomst’ beoogden we dat sport en beweging een structureel onderdeel werd van onze opvang en begeleiding. Zes projectbegeleiders ondersteunden locatiemedewerkers bij het organiseren van sport- en beweegactiviteiten in en rondom de locatie. Hierbij werkten ze samen met gemeenten, sportverenigingen en sportbedrijven in de omgeving. Er deden zo'n 30 locaties mee aan het project.

Wat hebben we gedaan?

  • Een training ontwikkelen en medewerkers in de uitvoering opleiden, zodat zij sport- en beweegactiviteiten kunnen opzetten en in stand houden, en hiermee de bewoners bereiken die het nodig hebben.
  • Een werkinstructie ‘Sport- en beweegactiviteiten’ maken voor medewerkers.
  • Themabijeenkomsten organiseren voor medewerkers, om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en de begeleidingstaak en projectmethodiek te blijven verbeteren.
  • Deelnemende locaties voorzien van sportmaterialen zoals ballen, hesjes, pionnen en dergelijke.

Video: hoop voor de toekomst

Deze video maakt voelbaar dat in beweging komen en kennismaking met je kracht, hoop geeft voor de toekomst. Wat resulteert in #meedoen. Deel deze video met anderen in je netwerk. Is jouw club of vereniging een plek waar asielzoekers met plezier en op sportieve wijze hun kracht kunnen ontdekken? Meld je vereniging dan nu aan en maak het verschil!

Meld jouw club of vereniging aan
Externe link Dit project werd gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)