Het COA en de gemeente Cranendonck hebben een overeenkomst om asielzoekers op te vangen tot 2028. De tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan voor opvang op deze locatie loopt tot 1 juli 2024. Hoe de gemeente en het COA invulling geven aan de overeengekomen opvang van asielzoekers tussen 2024 en 2028, moet komend jaar duidelijk worden. Net als de rol die de voormalige Nassau Dietz-kazerne daarin kan spelen.

Het COA heeft een huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar van het terrein voor onbepaalde tijd. Op dit moment heeft Defensie geen concrete toekomstplannen voor de voormalige Nassau Dietz-kazerne en deze is ook geen onderdeel van het huidige Strategisch Vastgoedplan van Defensie. Wel blijft Defensie gebruik maken van het naastliggende oefenterrein.

Ondertussen lopen de meningen over het azc in de omgeving behoorlijk uiteen. Er zijn felle tegenstanders van het azc. En er zijn omwonenden die het azc en zijn bewoners een warm hart toedragen. Tijdens de laatste Open azc dag in september stonden er zo’n 40 demonstranten voor de poort. Maar er kwamen ook ruim 300 geïnteresseerden langs om het azc met eigen ogen te zien.

  • © Ger Loeffen

Veiligheid

Jarenlang verliep de opvang van asielzoekers in Budel zonder noemenswaardige problemen.
Sinds 2020 veroorzaakt een kleine groep bewoners overlast.. Zowel op het eigen terrein, als in de omgeving. Dat is voor iedereen vervelend. Voor de omwonenden van het azc, voor de inwoners van Budel, Cranendonck en Maarheeze en voor de ondernemers in de gemeente. Maar ook voor de grote groep bewoners van het azc die van goede wil is en met een legitieme reden asiel aanvraagt in Nederland. Want het COA-personeel besteedt meer zorg en tijd aan deze overlastgevers dan aan de mensen die hun zorg en begeleiding harder nodig hebben. Buiten de locatie is de politie verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde. Het COA, de gemeente en de politie werken nauw samen om overlast door asielzoekers zoveel als mogelijk te beperken.

Aanpak overlast

In samenspraak met de gemeente voeren we diverse maatregelen uit om het aantal incidenten op en buiten het azc terug te brengen en de overlast te verkleinen. Zo zetten we acties op waarbij bewoners van het azc de omgeving schoonhouden. En nemen we verschillende maatregelen om de veiligheid op en rond het azc fysiek te verbeteren. Er is een nieuw hek rond de locatie geplaatst, net als camera’s op het terrein. Binnenkort kunnen bewoners alleen nog met een pasje via een tourniquet het terrein op en af. Ook mogen er geen fietsen meer op het terrein worden geparkeerd, waardoor de kans op de aanwezigheid van bijvoorbeeld gestolen fietsen op het azc enorm verkleind is.

Extra handhaving

Aanvullend is er naar aanleiding van het bezoek van staatssecretaris Van der Burg afgelopen zomer, extra budget vrijgemaakt voor de inzet van extra handhaving (zogenaamde boa’s) buiten het terrein. En we ontwikkelden een plan om de uitstraling en de menswaardigheid van de opvang te verbeteren. Daar zijn we inmiddels mee gestart. Onderdeel van dat plan is onder meer de sloop van het verwaarloosde gebouw bij de ingang van het azc, de komst van een mobiele supermarkt op het terrein en de verbetering van een groot aantal woongebouwen.

Hoe werkt de asielprocedure in Nederland?

Wil je meer weten over de asielprocedure in Nederland en ben je benieuwd welke organisatie wat doet? Bekijk het hieronder.