Nieuws

 

 

De verdrinking van een bewoner heeft een enorme impact voor iedereen in een asielzoekerscentrum. Het is belangrijk dat we als COA onze bewoners wijzen op de gevaren van zwemmen. Daarom is het COA partner van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid die 17 april is gestart. 

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het online magazine van COA, IND en DT&V, is gepubliceerd. In dit nummer leest u onder meer over de begeleiding van Eritrese asielzoekers in de azc's, activiteiten voor kinderen, en het buddyproject in Hardenberg.

Het COA heeft 12 casemanagers participatie in dienst. Wat doen zij? ‘Wij zijn ervoor om mogelijkheden te creëren rond integratie en participatie voor onze bewoners. Een brugfunctie dus tussen het COA en het maatschappelijk middenveld buiten onze opvanglocaties,’ zegt Nienke Hoekstra, casemanager participatie in Noord-Nederland.  

Meer kleur, betere informatievoorziening, meer sport- en spelvoorzieningen en nog veel meer. ‘We hebben de afgelopen jaren veel extra gedaan om onze opvanglocaties leefbaarder te maken voor kinderen en jongeren’, zegt projectleider Willy Kok van het COA over het onlangs afgeronde project Verbeteren leef- en speelomgeving.

Meer dan 500 bewoners in onze opvanglocaties deden de training VOORwerk van het COA. Sinds november 2018 leren vergunninghouders met deze training over de ongeschreven regels van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Dit besluit wordt genomen op basis van de prognoses voor het asieldossier. De huidige verwachting is dat er voor het lopende jaar meer opvangcapaciteit nodig is.

De bouw van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Maastricht is 3 april formeel van start gegaan. Aan de François de Veyestraat wordt nu druk gewerkt aan het verbouwen en verduurzamen van het oude PLEM-gebouw. Naast het PLEM-gebouw verrijzen vijf nieuwe woonblokken.

De tijdelijke opvang op Landgoed Duinrell in Wassenaar is weer beëindigd. De bewoners zijn verhuisd naar andere opvanglocaties in Nederland.

 

De IND gaat in totaal 1070 aanvragen van kinderen beoordelen in het kader van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (ARLVK), ook wel het kinderpardon genoemd. Hierbij zitten ook nieuwe aanvragen waarvan nog niet duidelijk is of zij voldoen aan de criteria.

‘De vibe van ondernemers is een succesfactor bij de integratie van asielzoekers.’ Deze ervaring van Caro van den Ingh, betrokken bij Plan Einstein in Utrecht was een van de waardevolle inzichten tijdens het COA-café 'Meedoen aan de samenleving' op donderdag 7 maart in Den Haag.