Nieuws

 

 

Met ingang van augustus hanteert het COA de wet Bibob. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

Joeri Kapteijns is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Met ingang van januari 2020 start het COA voor twee jaar een pilotproject ‘Leerwerktrajecten vergunninghouders’. In de pilot krijgen 15 vergunninghouders een leerwerktraject op MBO niveau aangeboden voor een functie als woonbegeleider of huismeester.

Stralende gezichten 26 augustus in de kantine van het arbeidsbedrijf in de penitentiaire inrichting (PI) Esserheem in Veenhuizen. Twee bewoners van azc Assen die in de PI een opleiding hebben gevolgd ontvingen die middag hun lasdiploma.

Elf bewoners van het azc Almelo hebben afgelopen weekend vrijwilligerswerk verricht op het Lowlands festival in Biddinghuizen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is voorstander van het verankeren van zowel de leerbaarheidstoets als de voorinburgering bij het COA. Vergunninghouders kunnen zo al tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra actief werken aan hun toekomst in Nederland.

Ook dit jaar hebben een aantal COA-medewerkers, waaronder bestuurslid Janet Helder, meegevaren met de boot van Justitie en Veiligheid tijdens Canal Pride, afgelopen zaterdag in Amsterdam.

Een bewoner van onze locatie in Winterswijk is onlangs verdronken. Een groot drama voor de nabestaanden, medebewoners en onze medewerkers. Wat doet het COA om bewoners te wijzen op de gevaren van zwemmen?

Janet Helder vertrekt per 1 oktober bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij gaat naar het UWV als lid van de Raad van Bestuur met de specifieke opdracht om het risicobeleid van UWV en de aandacht binnen de organisatie voor gevoelige uitvoeringsproblematiek te versterken. Ook zal zij de informatievoorziening hierover richting het ministerie van SZW verbeteren.

Meer dan vijftig bewoners van met name de pol in Ter Apel waren afgelopen week betrokken bij Wereld Dans en Muziekfestival SIVO, een internationaal festival dat dit jaar voor de 33e keer wordt gehouden in Drenthe en zondag 21 juli werd afgesloten.