‘’Werken bij het COA omschrijf ik als dynamisch, afwisselend en flexibel. Ik ben voornamelijk bezig met het ontwikkelen en organiseren van trainingen. Die zijn nogal uiteenlopend. We zijn immers een organisatie waar iedereen met zijn voeten in de klei staat en waar iedereen van aanpakken houdt. Dat moet ook, want we kennen groei- en krimpperiodes. Wanneer er een groot aantal vluchtelingen binnenkomt, willen we niemand buiten laten staan.’’

Keuze voor het COA

“Het maatschappelijke karakter van het COA trok mij enorm aan. Ik merk nu dat ik ontzettend veel heb geleerd in de afgelopen drie jaar. Ik kwam in een heel nieuwe wereld terecht. De diversiteit van mensen en het inzicht in wat er in de wereld van asielzoekers gebeurt, doet mij heel veel.’’

Ontwikkeling door trainingen

‘’Ik houd me bezig met de ontwikkeling van medewerkers binnen het COA, zodat ze voldoende toegerust zijn om hun werk uit te voeren. Als onderdeel van de leer- en ontwikkelpaden bieden we verschillende, verplichte en facultatieve, trainingen aan. De mensen die op de asielzoekerscentra werken, hebben vaak met de bewoners te maken. Ze krijgen trainingen die daarop toegespitst zijn. Denk aan verplichte trainingen zoals BHV, omgaan met emotie en agressie en interculturele communicatie. Voor collega’s in de bedrijfsvoering zijn er trainingen zoals beleid schrijven, politieke sensitiviteit en professionele ruimte.

Vanzelfsprekend kun je zelf bepalen waar je je in wilt verdiepen. Binnen het COA, maar ook daarbuiten. Daarvoor heb je een apart loopbaanbudget. Wanneer je een facultatieve training of opleiding op het oog hebt, is het jouw verantwoordelijkheid om dat mee te nemen in je voor- of najaarsgesprek met je leidinggevende. In dit gesprek staat je ontwikkeling centraal.‘’

Inspelen op ontwikkelingen

"We ontwikkelen continu nieuwe trainingen en verbeteren de bestaande. Daarmee spelen we in op de ontwikkelingen binnen het COA. Op dit moment zien we bijvoorbeeld een verschuiving van een hoog aantal bewoners dat kans maakt op een verblijfsvergunning, naar meer bewoners waarbij de kans groot is dat zij terug moeten naar het land van herkomst. Dat betekent natuurlijk veel voor de bewoners, maar ook voor hoe collega’s op de locaties daar mee omgaan. De training ‘Hoe ga je om met weerstand?’ biedt hier handvaten.’’

Introductiedag

"In de drie jaar dat ik nu voor het COA werk, begeleid ik de introductiedag voor collega's. Op deze dag leren nieuwe medewerkers hun collega’s kennen. Het delen van informatie tussen nieuwe collega’s staat centraal. Elke keer als ik een introductiedag geef, er twintig nieuwe collega’s voor me staan en ik de dag afsluit, geeft me dat een trots en blij gevoel. Omdat deze mensen het mooie werk mogen doen en dat ik daar ook een onderdeel van ben.’’