“Als programmabegeleider geef ik voorlichting en organiseer ik trainingen. Die trainingen geef ik ook zelf. Met deze trainingen bereiden we bewoners voor op hun toekomst. We informeren hen en proberen hen ertoe te zetten over hun toekomst na te denken. Of die toekomst nou in Nederland ligt of elders.”

Stimuleren van de bewoners

“De trainingen zijn fasespecifiek: voor asielzoekers die net zijn aangekomen bestaat een ander programma dan voor bewoners die hier al langer zijn. En aan statushouders bieden we bijvoorbeeld een training gericht op inburgering aan. Daarnaast stimuleren we bewoners om hun dagen op een actieve en betekenisvolle manier in te vullen. Activering, noemen we dat. We gaan er van uit dat een actieve dagbesteding hen beter in staat stelt de regie te voeren over hun eigen leven. Zo zijn we in Zweeloo gestart met het activeringsproject ZweelooBeweegt. We werken hierbij samen met de gemeente in het kader van het sport- en preventieakkoord. Bewoners vinden het soms spannend om buiten het azc wat te ondernemen. Met ZweelooBeweegt bieden we een laagdrempelige manier om mee te doen.”

Geen dag is hetzelfde

“In mijn werk is geen dag hetzelfde. Ik werk vaak planmatig en weet ook dat mijn plannen door verschillende omstandigheden, zoals calamiteiten of ziekte, kunnen wijzigen. Om hiermee om te gaan moet je flexibel zijn. Naast mijn werkzaamheden als programmabegeleider houd ik ook van het dagelijkse contact met de bewoners.Tijdens een rondje over het centrum, een activiteit of een kamerbezoek maak ik graag een praatje met hen. Vaak kom je dan ook meer te weten over hun achtergrond en waarom ze hun thuisland hebben moeten verlaten.”

Mensenkennis

“Door mijn werk heb ik veel mensenkennis opgedaan. Ik heb ook veel geleerd over de specifieke normen en waarden van diverse culturen. Je moet voor die verschillen openstaan en tegelijkertijd de waarden en normen van Nederland spiegelen. In Nederland werken dingen soms nou eenmaal anders. Door het volgen van verschillende cursussen en bijeenkomsten heb ik mezelf kunnen verbreden in mijn vak. Bijvoorbeeld op het gebied van interculturele communicatie, mensenhandel, gespreksvaardigheden en radicalisering. Hierdoor kan ik nog betere begeleiding bieden.”
12- 2019