Gehorig

“Toen ik voor het eerst de bijna twintig jaar oude woningen van het azc in Burgum bekeek, viel me op hoe gehorig de woningen waren. Ik zag ook hoe weinig privacy bewoners hadden. Die woningen passen bij het COA van toen: tijdelijk, sober en doelmatig. Maar de nieuwbouwwoningen die hier straks staan op deze gezinslocatie, passen bij het COA van nu. Duurzaam, toekomstgericht en met oog voor de menselijke maat.”

Vergrootglas

“Dit project in Burgum heb ik overgenomen van een collega, toen ik startte als vastgoedregisseur. Het eerste ontwerp lag al klaar. Maar al snel bleek dat het niet bij iedereen in goede aarde viel. We moesten terug naar de tekentafel. Voor het COA is het belangrijk dat alle belanghebbenden enthousiast zijn over zo’n ontwerp, niet alleen bewoners en personeel van het azc, ook de gemeente en omwonenden.”

Beukenhagen

“Om ervoor te zorgen dat het tweede ontwerp wel voldoende bijval zou krijgen, ben ik vaak op en neer gereden naar Burgum. In het eerste ontwerp wilden we de ingang met parkeerplaatsen verplaatsen. Maar omwonenden zagen dit niet zitten. Ze verwachtten dat dit onveilig zou zijn en overlast zou geven. Ook zou het azc vrij toegankelijk worden, zonder slagboom en hek. Maar de gemeente en de locatiemanager wilden toch graag ongewenste bezoekers kunnen weren. De veiligheid van onze bewoners staat voorop. Dus besloten we om de locatie toch te voorzien van een slagroom en omzomen we het terrein met beukenhagen. Dat oogt vriendelijker dan een hek, maar het bakent wel af.”

Haken en ogen

“Uiteindelijk is mijn missie geslaagd. Iedereen is blij met het aangepaste ontwerp. Dat betekent niet dat er geen haken en ogen meer zijn. Ook nu de eerste paal in de grond is geslagen, blijft het belangrijk dat ik iedereen erbij betrek. Eens in de twee weken ben ik bijvoorbeeld in Burgum voor bouwoverleg, overleg met de gemeente en met de locatiemanager. Omwonenden informeren we via nieuwsbrieven en bewonersavonden. En om geluidsoverlast voor azc-bewoners binnen de perken te houden, mogen de bouwers pas om acht uur starten met lawaaierige werkzaamheden.”   

Gordijnkleur

“Stapje voor stapje krijgt het azc meer vorm. Kijk maar eens op deze tekening hoe het eruit komt te zien… Aan de zijkant zie je bakstenen woningen, met zonnepanelen op het dak, rondom autovrije hofjes. Een specialist heeft meegedacht over de kleuren van de buitengevels, en de kleuren in de woningen en in het kantoorgebouw. Elk woonblok krijgt straks een andere gordijnkleur. Dat is ook handig voor de herkenbaarheid. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid van de azc-bewoners. Dus je ziet dat het terrein heel overzichtelijk is, zonder donkere hoekjes.”

Sportveld

“Dit is een gezinslocatie, de hofjes zijn autovrij zodat er volop speelruimte is voor de kinderen. We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen sporten. Het rode veld in het midden is een soort Cruyff Court, en verderop komt een basketbal- en volleybalveld. Voor volwassenen staan er fitnesstoestellen. Die zijn eerder al eens gedoneerd door een lokale business club. Het grote gebouw naast het Cruyff Court is het activiteitengebouw met recreatieruimtes, een grand café en leslokalen.”

Stootvaste materialen

“Bij de bouw gebruiken we duurzame en stootvaste materialen. Onze woningen worden namelijk veel intensiever gebruikt dan standaardwoningen. Woningen wisselen vaker van bewoners, mensen zijn veel thuis, en door spanning en stress gaat er ook weleens wat kapot. Daarom hebben de huizen straks stevige en dikkere muren, stevige deuren en goed verankerde plafonnieres. De bouwkosten zijn hierdoor wel hoger dan bij een reguliere huurwoning. Maar daar staan lagere onderhoudskosten tegenover.”

Duurzaam

“De woningen zien eruit als moderne huizen. Maar vergeet niet dat elke woning is berekend op 10 bewoners. In de 64 huizen die we bouwen, wonen straks 600 mensen. Ter vergelijking: in een reguliere woonwijk zouden dat er zo’n 200 zijn. Die nieuwbouw maakt het azc duurzaam en toekomstbestendig: mocht de locatie ooit sluiten, dan kun je die makkelijk transformeren in een woonwijk. We investeren nu echt in een locatie en zorgen dat die is geïntegreerd in de omgeving. Straks zie je alleen nog maar aan de wapperende COA-vlag dat je langs een azc rijdt.”

Maarten Schaepman werkt sinds 2016 als vastgoedregisseur bij het COA.

Dit verhaal is gepubliceerd in februari 2020.