“Tien jaar geleden ben ik bij het COA begonnen als projectleider beheer en onderhoud. Daarvoor werkte ik in de bouw. Omdat ik de bouwprojecten toch wel heel leuk vond, heb ik in augustus 2019  - ik was inmiddels projectregisseur bij het COA - gereageerd op de vacature voor mijn huidige functie als vastgoedregisseur."

Verwerven en bouwen van nieuwe locaties

“We kopen of huren meestal grote gebouwen, zoals kazernes en kloosters, die we ombouwen tot asielzoekerscentra. Soms ontwerpen en bouwen we ook geheel nieuwe locaties. Als vastgoedregisseur kan ik mijn kennis en kunde op het gebied van vastgoed in heel brede zin kwijt. De gevarieerde vastgoedportefeuille van het COA maakt het werk ook erg uitdagend: hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de locaties aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen? En ik kan binnen mijn functie veel nieuwe kennis opdoen. Er is ook ruimte voor, bijvoorbeeld het volgen van opleidingen en cursussen”

Afwisseling

“Ik ben veel onderweg. Ik probeer afspraken met collega’s en leveranciers zoveel mogelijk te combineren, zodat ik niet steeds heen en weer hoef te rijden. Meestal sta ik vroeg op en rijd dan naar een locatie waar ik een aantal vergaderingen heb. Vaak bezoek ik twee opvanglocaties op een dag en soms ga ik naar het hoofdkantoor in Den Haag. Omdat ik met allerlei partijen te maken heb, is mijn werk erg divers. Het is bijna elke dag anders. De werkzaamheden veranderen ook nog eens afhankelijk van het aantal asielzoekers dat in Nederland aankomt. Bij een toename moeten we zorgen voor meer opvangcapaciteit, bijvoorbeeld door meer plekken te creëren op bestaande locaties, of op zoek te gaan naar nieuwe locaties.”

Trots op herontwikkeling Ter Apel

“Een van de projecten uit mijn loopbaan bij het COA waar ik het meest trots op ben, is de herontwikkeling van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat was een heel omvangrijk project waarbij we het centrum hebben verbouwd tot een plek waar we 2000 mensen kunnen opvangen. Het COA streeft ernaar zijn opvanglocaties duurzaam te ontwikkelen. De COA-gebouwen in Ter Apel zijn dan ook volledig energieneutraal. We hebben daarbij veel nieuwe technologieën toegepast, we kunnen bijvoorbeeld op afstand de installaties monitoren en aansturen. Ik ben heel trots op het eindresultaat én op de manier waarop de locatie nu wordt gebruikt. Je ziet dat mensen er prettig kunnen werken en dat de bewoners er goed kunnen wonen. Ook verloopt de samenwerking met de ketenpartners rondom de locatie erg goed.”
12-2019