Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan gaan over uiteenlopende zaken, van de dienstverlening van een COA-medewerker tot de voorzieningen op een locatie. Of bijvoorbeeld over gevoelens van onveiligheid.

De klachtenregeling is niet bedoeld voor klachten over (mede)bewoners. Hierover kun je contact opnemen met een COA-medewerker op de locatie.

Hoe dien ik een klacht in?

Wij raden aan om een klacht altijd eerst te bespreken met een COA-medewerker of met de locatiemanager. Dit biedt vaak de snelste en beste oplossing.

Als dit onvoldoende oplevert, kun je schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de locatiemanager en/of bij de afdeling Juridische zaken van het COA. Dit kan in het Nederlands of in het Engels. Je kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken, maar dat is niet noodzakelijk.

COA 
Team Juridische zaken
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
info@coa.nl

De adresgegevens van een locatie staan op de betreffende locatiepagina.

Hoe lang duurt de afhandeling van een klacht?

De afhandeling van een klacht duurt in principe maximaal 6 weken. Als er meer tijd nodig is voor de afhandeling, kan het COA die termijn met 4 weken verlengen. Het COA informeert hierover dan zowel de indiener van de klacht als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk. 

Niet tevreden over de afhandeling van een klacht

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan kun je dit binnen een jaar na de klachtafhandeling melden bij de Nationale ombudsman.

COA Klachtenregeling voor bewoners en derden

Deze werkwijze is vastgelegd in de COA Klachtenregeling voor bewoners en derden.