Inloggen in het TVS

Digitaal klantprofiel

Het COA plaatst van iedere statushouder een klantprofiel in het TVS. Wanneer tijdens het verblijf van de statushouder bij het COA nieuwe gegevens beschikbaar zijn, voegen we die toe aan het klantprofiel.

Gemeenten gebruiken de informatie uit het TVS om passende huisvesting aan te bieden binnen hun taakstelling. En om statushouders te ondersteunen bij hun integratie en participatie in de gemeente.

Persoonsgegevens

  • Statushouders geven schriftelijk toestemming voor het delen van hun gegevens in het TVS.
  • Elke gemeente ondertekent met het COA een convenant over de verstrekking en verwerking van de persoonsgegevens in het TVS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.