Uw gegevens worden alleen intern gebruikt en zullen niet met andere partijen worden gedeeld zonder uw toestemming. Het COA zal 5 jaar na het laatste contact uw gegevens verwijderen, tenzij u ons eerder verzoekt om uw gegevens te verwijderen of er een overeenkomst voortvloeit uit het contact tussen het COA en u of uw organisatie. In dat geval hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst uit te voeren en wettelijke verplichtingen na te komen.

Het COA neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van gegevens te voorkomen. Voor de beveiliging van persoonsgegevens binnen het COA zoeken wij onder meer aansluiting bij overheidsbeveiligingsstandaarden en -voorschriften. Bij vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons bereiken per e-mail via huisvesting@coa.nl.

Terug naar Vastgoed voor asielopvang