Samenwerkingspartners

Leger des Heils

Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage aan de inzameling, sortering en levering van kleding voor asielzoekers in de COA-opvanglocaties. Die taak vervult het Leger dagelijks voor hulpbehoevenden via zijn 60 korpsen en 6 ReShare Stores. Ook als het COA kleding ontvangt waar geen vraag naar is, zorgt het Leger voor de inzameling en sortering.

Stichting Nidos

Stichting Nidos is een voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Volgens de Nederlandse wet moet er voor elke minderjarige een meerderjarige zijn die zijn belangen behartigt. Dit kunnen de ouders zijn of, bij afwezigheid van ouders, een voogd. Amv hebben geen ouders in Nederland. In dit geval draagt Nidos zorg voor de voogdij. Amv verblijven in een opvanglocatie van het COA of, als zij jonger zijn dan 15 jaar, in pleeggezinnen of kleinschalige woonvoorzieningen.

UAF

Volwassenen die onderwijs willen volgen, kunnen ondersteuning krijgen van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers met advies en voorlichting, maar ook met de begeleiding tijdens de studie, bemiddeling naar werk en financiële ondersteuning.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Het werk varieert van persoonlijke steun tijdens de asielprocedure tot praktische begeleiding bij het opbouwen van een eigen bestaan in Nederland. VWN werkt nauw samen met de Stichting Rechtsbijstand Asiel. Op elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtenlingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.

De Vrolijkheid

Op veel locaties van het COA is Stichting de Vrolijkheid actief. De Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren op azc’s creatieve activiteiten. Het COA faciliteert de Vrolijkheid op de locaties. Per locatie maken we afspraken over de activiteiten en beschikbare middelen.