Ketenpartners

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en een Nederlands paspoort willen aanvragen. De IND is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Voor vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, regisseert ketenpartner DT&V het daadwerkelijke vertrek. De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. Met gesprekken probeert de DT&V de vreemdeling te motiveren tot terugkeer. Als de vreemdeling niet zelfstandig vertrekt, dan bekijkt de DT&V per individu wat de mogelijkheden zijn voor gedwongen vertrek.

Vreemdelingenpolitie (AVIM)

Asielzoekers zijn verplicht zich geregeld te melden. Binnen de keten voert de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) die meldplicht uit op de asielzoekerscentra. Samen met de Koninklijke Marechaussee is de AVIM verantwoordelijk voor het toezicht op vreemdelingen, onder andere op hun verblijf in Nederland.
Bij een positief besluit op de asielaanvraag overhandigen medewerkers van de AVIM het verblijfsdocument. Als een asielaanvraag definitief is afgewezen, speelt de AVIM een rol bij het uitzetten van vreemdelingen.

Koninklijke Marechaussee (KMAR)

De KMAR ziet toe op de rechtmatigheid van de toegang tot Nederland en het rechtmatig verblijf van de vreemdeling.