Keten- en samenwerkingspartners

Als asielzoekers in Nederland verblijven, hebben ze met verschillende organisaties te maken. Iedere organisatie heeft een eigen, specifieke rol. Het COA zorgt ervoor dat asielzoekers weten met wie ze te maken hebben of bij wie ze terecht kunnen. Daarnaast werken we aan een goede onderlinge samenwerking met deze keten- en samenwerkingspartners.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Ketenpartner IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Naast toelating is ze verantwoordelijk voor naturalisatie en grensbewaking. De IND is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Leger des Heils

Het Leger des Heils levert een structurele bijdrage op het gebied van inzameling, sortering en levering van kleding voor asielzoekers in de opvanglocaties van het COA. Een taak die het Leger dagelijks invult voor hulpbehoevenden via zijn zestig korpsen en drie ReShare stores. Ook zorgt het Leger ervoor dat de aangeleverde (niet gesorteerde) kleding waar het COA geen bestemming voor heeft, wordt ingezameld en gesorteerd.

Het opvangen van asielzoekers is niet alleen een zaak van Nederland, maar komt voor in heel Europa.  Het COA heeft dan ook veel contacten met de andere Europese landen, waar we kennis en ervaringen mee uitwisselen. Met name Brussel is een belangrijke gespreks- en subsidiepartner. Buiten Europa speelt COA een rol bij de selectie en training van uitgenodigde vluchtelingen. Zo helpen wij ook internationaal bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.