• Centrale Ontvangslocatie in Ter Apel
    Opvanglocatie Ter Apel

Hiervoor worden 6 paviljoens ingericht, waar in totaal maximaal 125 wachtenden kunnen worden opgevangen. Dat zal gebeuren op het voormalige NAVO-terrein, direct naast de opvanglocaties in Ter Apel. In de week van 28 september worden de tijdelijke paviljoens in gebruik genomen.

De RIVM-richtlijnen zorgen ervoor dat de huidige bouw in het aanmeldcentrum Ter Apel niet langer toereikend is om de huidige instroom goed volgens de richtlijnen op te kunnen vangen.

De gemeente Westerwolde heeft een vergunning afgegeven voor het realiseren van de paviljoens voor een periode van 12 maanden waarbij, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst, de maximale opvangcapaciteit van het COA in Ter Apel op 2.000 personen blijft staan.