Vanmiddag hebben alle partijen met elkaar om de tafel gezeten voor afstemming. Hieruit is gebleken dat het COA op dat moment genoeg redenen had om het zwemmen niet door te laten gaan. Alle partijen zien genoeg mogelijkheden om de activiteit voor vluchtelingen alsnog te organiseren. Dit ook gezien de brede steun vanuit inwoners en maatschappelijke organisaties uit de Edese samenleving.

Zwemmen

Het is niet mogelijk om de activiteit weer te organiseren op een dag dat het zwembad gesloten is. Daarom kiezen we ervoor om het zwemmen voor vluchtelingen gespreid over een aantal verschillende dagen, tijdens reguliere openingstijden, te organiseren. De vluchtelingen die zich hebben aangemeld kunnen in kleinere groepjes op een aantal momenten zwemmen. Dit wordt vanaf januari 2016 georganiseerd.

Meer nieuws