De logeerregeling en het zelfzorgarrangement bieden vergunninghouders in de opvang de mogelijkheid om – tijdens het wachten op een huis – buiten de opvang te verblijven. De vergunninghouder zoekt tijdelijk huisvesting bij de gastheer en krijgt in ruil voor het afstaan van zijn opvangplek een vergoeding.
 

Logeerregeling gecontinueerd


De logeerregeling blijft voorlopig als regeling in stand. Nieuw  is dat vergunninghouders zich al bij aanvang van de huisvesting bij een gastheer moeten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het gastadres. Dit gebeurt op basis van een juridisch advies van 8 augustus 2016. De BRP-inschrijving is noodzakelijk omdat het COA het ‘eigen bed’ op het azc niet beschikbaar houdt voor de vergunninghouder die tijdelijk elders verblijft. Hierdoor is er feitelijk geen sprake van logeren.

Binnen 5 dagen inschrijven


Heeft de vergunninghouder na 8 augustus 2016 een aanvraag voor de logeerregeling of het zza ingediend, dan zal het COA bij de afhandeling specifiek aandacht hebben voor het informeren van de vergunninghouder over de BRP inschrijving. Als de vergunninghouder en de gastheer besluiten door te gaan met de overeenkomst, dan wordt de vergunninghouder geadviseerd zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen (na de start van de overeenkomst) in te schrijven in de gemeente (BRP) op het logeer- of zza-adres.

Gevolgen voor gastheer


Door de BRP-inschrijving zijn er mogelijk financiële gevolgen voor de gastheer. Voor alle aanvragen die sinds 8 augustus 2016 zijn binnengekomen geldt dat de vergunninghouder (en de gastheer) wordt geïnformeerd over de mogelijke gevolgen:

  • BRP-inschrijving op het gastadres kan financiële gevolgen hebben voor een gastheer. De inschrijving kan leiden tot een lagere bijstandsuitkering en toeslagen (met name huurtoeslag) die een persoon ontvangt zodra deze een vergunninghouder in huis neemt. Eind 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) in een verzamelbrief aan gemeenten opgenomen dat gemeenten in geval van tijdelijk verblijf de kostendelersnorm niet hoeven toe te passen. Dat laat onverlet dat het aan de gemeente zelf is om dit te bepalen.
  • De vergunninghouder moet met zijn gastheer in gesprek over de mogelijke financiële gevolgen van de BRP-inschrijving. Zij zullen samen moeten beslissen over voortzetting dan wel stopzetting van de logeerregeling.
  • De vergunninghouder wordt gevraagd zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen (na start van de overeenkomst) in te schrijven in de gemeente (BRP) op het logeer- of zza-adres.
  • Het COA brengt zowel bij de logeerregeling als bij het zza na start van de overeenkomst de gemeente op de hoogte van het verblijf op het gastadres.

Wilt u stoppen met de regeling?


Als de vergunninghouder terug wil keren naar de opvang van het COA, stuur dan een mail naar Uitstroomondersteuning@coa.nl, met daarin als bijlage het ondertekende Formulier terugplaatsing in de opvang. Klik hier voor meer informatie over de logeerregeling.

Meer nieuws