Verdrinkingsstatistieken wijzen uit dat het relatief vaak gaat om mensen die niet in Nederland geboren zijn en mogelijk geen (goed) zwemonderwijs hebben genoten. Reden genoeg voor de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland en het COA om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de voorlichting hierover richting nieuwkomers ter hand te nemen. In dat kader worden initiatieven ontplooid, zoals de pilot met Leisurelands voor 20 asielzoekers van azc Winterswijk. Zij leerden op zaterdagen 15 en 22 augustus over de gevaren van open water. De pilot richt zich op jongvolwassenen, en dan mannen, omdat zij helaas vaak voorkomen in de verdrinkingsstatistieken

  • Bewoners van het azc in Winterswijk leren in de praktijk over de gevaren van het zwemmen in open water
    In de praktijk de gevaren van zwemmen in open water leren © Lisette Vlassak

Oefenen

Er is voor gekozen de deelnemende asielzoekers te laten oefenen met drijven en om vanuit drijven weer tot staan te komen. Ook het omdraaien in water, voor het geval je met het gezicht erin terechtkomt, is uitgebreid geoefend. Verder hebben de deelnemers ervaren wat het is om in donker en relatief koud water te zijn en dat je, als je dieper gaat, snel in de problemen kunt komen. “Het liefst zouden we natuurlijk al deze mensen volledig leren zwemmen'', aldus Jagersma. "Maar omdat lang niet iedereen een  status heeft, vallen ze buiten eventuele gemeentelijke regelingen. Niets doen, is echter geen optie. Wij willen graag voorkomen dat deze mensen in gevaar komen.”

Welkome aanvulling

“Wij geven naast zwemles op diverse opvanglocaties op verschillende manieren voorlichting aan onze bewoners over zwemveiligheid. Zo worden bewoners bewust van de risico’s van (open) water”, vertelt COA-beleidsadviseur Caroline Morton-Gallagher die betrokken is bij de pilot. “Deze open water-activiteit, waarbij bewoners in de praktijk leren, is een mooie en welkome aanvulling daarop. In de afgelopen paar maanden is een aantal bewoners helaas verdronken. Dit is heel triest en heeft een enorme impact op onze bewoners en medewerkers van een asielzoekerscentrum. Het COA kan helaas niet alle verdrinkingen voorkomen, maar we kunnen ons wel maximaal inspannen om onze bewoners een veilige leefomgeving te bieden. Wij zijn dan ook erg blij met samenwerking met de Reddingsbrigade en de Nationale Raad Zwemveiligheid.”

Achtergrond

In 2019 is in Winterswijk een eerste initiatief genomen door Leisurelands, exploitant van recreatiegebied Hilgelo, en Reddingsbrigade Nederland om in samenwerking met azc Winterswijk te komen tot een voorlichtingsprogramma. Dit maakte onderdeel uit van het project NL Zwemveilig, dat door de NRZ wordt gecoördineerd. In vervolg op dit experiment is dit jaar een pilot ontwikkeld, waarbij ook het lokale Zwembad Jaspers betrokken was. De 20 asielzoekers van azc Winterswijk volgden een waterveiligheidsprogramma, waarbij ze gedurende twee ochtenden leerden wat de gevaren van zwemmen in open water zijn, wat je moet doen om te voorkomen dat je in open water in de problemen komt én wat je kunt doen mocht het onverhoopt toch misgaan.