De wet is hard nodig om uit de noodsituatie te komen, de asielopvang evenredig te verdelen over het land en te zorgen voor stabiele asielopvang. De Eerste Kamer bespreekt de Spreidingswet op 15 en 16 januari. De stemming volgt waarschijnlijk op 23 januari.

Alle partijen die een rol hebben in de uitvoering van de asielopvang, zijn het er over eens: de Spreidingswet moet er komen. “Voor perspectief, rust en zekerheid voor inwoners, gemeenten en asielzoekers, nu en in de toekomst." In een gezamenlijke petitie werd dit nogmaals duidelijk gemaakt voor de ingang van de Eerste Kamer. De petitie werd namens de Eerste Kamerleden in ontvangst genomen door de heer Van Hattem, voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel.

Structurele opvang

De Spreidingswet is om meerdere reden een noodzakelijke oplossing om uit de opvangcrisis te komen. De wet zorgt ervoor dat asielopvang niet langer op de schouders rust van slechts een deel van de gemeenten zoals nu, maar dat de opvang beter verdeeld gaat worden over het land. Gemeenten krijgen een duidelijke opgave en verantwoordelijkheid met oog voor de verschillen per gemeente. Het maakt een einde aan de situatie dat asielzoekers van plek naar plek verhuizen in niet al te beste omstandigheden en dat de omgeving steeds overvallen wordt met last minute opgetuigde opvanglocaties. Structurele opvang scheelt bovendien honderden miljoenen in kosten ten opzichte van de peperdure tijdelijke (nood)opvang.  

  • © COA

Goed en eerlijk georganiseerd

De Spreidingswet gaat niet over hoeveel asielzoekers naar Nederland komen. Ongeacht het aantal asielzoekers moet de opvang goed en eerlijk georganiseerd worden voor de mensen die al in Nederland zijn. De Spreidingswet biedt ook een handvat om pieken en dalen in de bezetting op te vangen. Met de wet wordt ook bij een lage bezetting de verantwoordelijkheid in asielopvang evenredig tussen gemeenten verdeeld. De lege opvangplekken kunnen flexibel ingezet worden voor andere doelgroepen in de krappe woningmarkt, zoals studenten, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen. Er zijn veel argumenten die pleiten voor de Spreidingswet.

Volgens de partijen heeft de Eerste Kamer nu dé sleutel in handen om uiteindelijk uit de opvangcrisis te komen door de wet aan te nemen. De wet gaat zorgen voor het broodnodige perspectief, en voor rust en zekerheid.

Download Petitie VNG, IPO en het COA