In Ter Apel kunnen asielzoekers zich aanmelden en vervolgens een asielaanvraag doen. Meermaals heeft het centrum te weinig plekken om alle mensen op een humane wijze te kunnen opvangen. Asielzoekers voor wie geen plek is, moeten in de hal van het aanmeldcentrum verblijven en overnachten.

Om de druk op Ter Apel te verlichten zoekt het COA namens het kabinet al geruime tijd naar extra locaties. Essentieel onderdeel hiervan is een extra locatie waar asielzoekers bij de IND en politie het proces van identificatie, registratie en een medische controle doorlopen.

De provincie Flevoland heeft het COA gewezen op beschikbare grond in Bant.

Na overleg met de provincie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het COA besloten deze kavel te kopen. De provincie Flevoland heeft de vrijgekomen stikstofruimte gekocht. Hiermee kan de provincie meerdere zaken aanpakken zoals stikstofreductie en een aantal PAS-melders uit de Noordoostpolder helpen.

Asielzoekers zullen tijdelijk op de nieuwe locatie verblijven voor zij op een azc worden opgevangen. Voor dit doel zullen er 250 tot 300 opvangplekken worden gerealiseerd. In eerste instantie zal er sprake zijn van tijdelijke (woon)units die op termijn worden doorontwikkeld naar permanente bebouwing.