De beperking van 24 weken per jaar werken bleek een flinke belemmering voor onze bewoners om te kunnen en blijven werken. Maar ook voor de bereidheid en mogelijkheden van werkgevers om asielzoekers in dienst te nemen. Werken is belangrijk voor hun integratie, het geeft betekenis aan het leven en draagt bij aan de rust en leefbaarheid op COA-locaties.

  • © Kick Smeets

Bestuurslid Joeri Kapteijns: “Dat asielzoekers langer dan 24 weken per jaar mogen werken, is goed nieuws. Onze bewoners zijn vaak heel gemotiveerd om te werken, maar dat wordt hun best lastig gemaakt. Door te werken leren ze sneller de Nederlandse taal en gebruiken en leren ze nieuwe mensen kennen. Het is goed voor hun welzijn; ze zijn actief en kunnen zich weer een toekomstbeeld vormen. Met het vervallen van de 24-wekeneis worden de mogelijkheden om te werken groter, zodat Nederland het arbeidspotentieel van onze bewoners beter kan benutten in de huidige krappe arbeidsmarkt. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak.”

Volgende stap? Een goede begeleidingsstructuur

Er zijn meer obstakels en uitdagingen dan de 24-wekeneis. Behalve bijvoorbeeld het op tijd krijgen van een BSN-nummer, hebben asielzoekers begeleiding nodig om aan passend werk te komen en om het werk succesvol uit te voeren. Ze hebben allemaal een andere achtergrond, spreken de taal vaak nog niet zo goed en moeten nog leren hoe het hier ‘werkt met werk’. Kapteijns: “We pleiten samen met partners, waaronder het UWV, gemeenten en uitzendbureaus, voor het opzetten van een goede begeleidingsstructuur voor bewoners die mogen werken. Een structuur waarin de samenwerking en afspraken tussen gemeenten, arbeidsorganisaties en het COA is geregeld.” Om uit te vinden hoe die begeleiding eruit kan zien en wat er nodig is, hebben we samen met partners al experimenten opgezet op een aantal COA-locaties.

Zo snel mogelijk actief

Bij het COA doen we er veel aan om bewoners zo snel mogelijk na hun komst actief te laten zijn. Een belangrijk instrument daarvoor zijn onze 38 Meedoenbalies. Via de Meedoenbalies worden bewoners (zowel bewoners die in asielprocedure zijn als bewoners die al een verblijfsvergunning hebben) aan vrijwilligerswerk en activiteiten in een gemeente gekoppeld. Het COA werkt hierin samen met de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). In het voorjaar heeft het Rijk gelukkig besloten dat de huidige 38 Meedoenbalies en de taallessen voor een langere periode gefinancierd worden. Het COA en de NOV willen graag uitbreiden naar minimaal 60 Meedoenbalies. Hopelijk kunnen deze balies ook een rol spelen in bemiddeling naar betaald werk.