Vanaf 1 februari 2020 wordt gestart met de htl. Voor de htl komen asielzoekers in aanmerking die binnen de COA-opvang ernstige overlast veroorzaken en waarvan de impact op de bewoners en medewerkers dusdanig ernstig is, dat plaatsing in een separate opvang noodzakelijk is. Een andere maatregel is dat de opvang van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst wordt versoberd.

De maatregelen staan in de Kamerbrief ‘Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen’ die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid 18 december aan de Tweede Kamer gestuurd heeft. De staatssecretaris benadrukt in de brief dat ‘grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar is en altijd gesanctioneerd moet worden’. ‘De afgelopen jaren is daarom hard gewerkt om asielzoekers die voor overlast zorgen stevig aan te pakken. Het is onacceptabel dat burgers, medebewoners en medewerkers in de asielketen de negatieve gevolgen ondervinden van dit gedrag’, aldus de staatssecretaris.

Binnen het COA staat de aanpak van overlastgevers hoog op de agenda. Het COA heeft zich de afgelopen periode samen met het ministerie en de ketenpartners ingezet om te komen tot een betere aanpak van de overlast. Zo is het COA samen met het ministerie in gesprek gegaan met de gemeente Hoogeveen over de vandaag gepresenteerde opvolging van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl).

Onderdeel van de aanpak is de separate en sobere opvang voor asielzoekers afkomstig uit ‘veilige landen’. Voor deze groep asielzoekers (spoor 2) wordt gekeken naar de mogelijkheden om geen eetgeld uit te keren en de voorzieningen volledig in natura te verstrekken, de bewegingsvrijheid verder te beperken, het toezicht uit te breiden door inzet van extra beveiligers en DJI-personeel en het opvoeren van de frequentie van de meldplicht en/of inhuisregistratie.

Zoals de staatssecretaris schrijft is het COA op zoek naar een geschikte locatie voor deze separate opvangvorm. Naast een geschikte opvanglocatie is ook bestuurlijk draagvlak voor de realisatie van een dergelijke locatie een randvoorwaarde. Op dit moment is deze combinatie nog niet gevonden. Het COA gaat als tussenoplossing de opvang van deze doelgroep op bestaande locaties versoberen en beter beheersbaar maken.

 

Meer nieuws