Gemeenten die achterlopen op de wettelijke taak om statushouders te huisvesten, worden komende periode benaderd met het verzoek om op heel korte termijn statushouders onder te brengen. Daarnaast worden de statushouders die al een woning hebben, maar nog niet kunnen verhuizen uit de asielopvang vanwege bijvoorbeeld verbouwingen, tijdelijk geplaatst in hotels.

Huisvesten statushouders

Op 10 november is door Rijksoverheid, provincies en gemeenten - na een dringende oproep van het COA - aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) besloten dat zij een extra stap gaan zetten om de huisvesting van statushouders te bevorderen.  Van de 16.000 statushouders die momenteel bij COA in de asielopvang verblijven wachten ongeveer 10.000 statushouders langer dan 14 weken op een woning, integratie en participatie. Die wachttijd loopt soms op tot meer dan een jaar. 

Belronde versneld huisvesten

Concreet worden gemeenten, die achterlopen op de taakstelling en nog weinig tot niets doen aan asielopvang, gebeld door bestuurders van het COA en ambtenaren en bewindspersonen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek om snel statushouders op te nemen. Er is inmiddels gestart met het benaderen van 45 gemeenten die een hele grote achterstand hebben op hun taakstelling (minder dan 30% gerealiseerd) en ook niets doen aan asielopvang. De komende maanden zullen steeds andere gemeenten worden geselecteerd met achterstanden. Het doel is om elke week 500 statushouders extra te laten uitstromen, dat is een verdubbeling van de normale uitstroom. 

Woning of tijdelijke accommodaties

Indien de gemeente niet direct een woning beschikbaar heeft, kunnen statushouders in de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn in hotels of andere tijdelijke accommodaties worden geplaatst. Mocht er in de gemeente zelf geen accommodatie beschikbaar zijn, dan zal de statushouder in de dichtstbijzijnde gemeente gevestigd worden. Het COA kan op verzoek van de gemeenten hotels regelen.  

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker is blij met de extra stap die Rijk, provincies en gemeenten nemen: “Met het versneld huisvesten van statushouders komen er plekken vrij op onze opvanglocaties en dat is hard nodig. We moeten terug naar een meer normale opvangsituatie en bezetting op onze locaties en daaraan kan deze aanpak een belangrijke bijdrage leveren.”