Gezien de positieve ervaringen met deze locatie en na een evaluatie met de klankbordgroep en omwonenden, heeft het college besloten hiermee in te stemmen. Afgesproken is dat de gemeente elk jaar, zoals ook voorgaande jaren, met de buurt evalueert hoe het gaat.

Het college heeft, na raadpleging van omwonenden en de klankbordgroep, besloten om de overeenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen. Daar is voor gekozen omdat de gemeente dan niet elk jaar opnieuw met het COA moet overleggen over de overeenkomst. Dat wil niet zeggen dat er geen einde aan de overeenkomst zit. De gemeente evalueert elk jaar de voortgang met de buurt. Dat kan aanleiding zijn de overeenkomst te wijzigen.

  • Avo Havezaten, gemeente Hengelo
    De bestuursovereenkomst met de gemeente Hengelo is voor onbepaalde tijd verlengd © COA

Huurovereenkomst

Daarnaast heeft het COA ook een overeenkomst met Carint/Twinta, als eigenaar van het pand. Deze partijen hebben de overeenkomst verlengd voor een periode van twee jaar, met twee keer een optie om het te verlengen met een jaar.