De nieuwe langdurige overeenkomst betekent ook dat het azc in de komende jaren grondig wordt opgeknapt: het COA investeert maar liefst 27,5 miljoen euro in verduurzaming en verbetering van de locatie waar al sinds 1990 vluchtelingen worden opgevangen. Het aantal opvangplekken blijft 450. Daarvan zijn er 50 gereserveerd voor de opvang van alleenreizende minderjarige jongeren.

  • Burgemeester Janssen en Joeri Kaptijens (bestuur COA) ondertekenen de bestuursovereenkomst

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA is opgetogen: "We zijn ontzettend trots dat we op een van onze oudste opvanglocaties opnieuw 25 jaar kunnen blijven. Niet alleen omdat het belangrijk is om vaste opvanglocaties te hebben voor vluchtelingen die al zo weinig zekerheden hebben. Ook vanwege de goede samenwerking met de gemeente. Zo hebben we samen concrete plannen om de maatschappelijke meerwaarde van het azc in de gemeente verder te ontwikkelen. Integratie en participatie zijn daarbij cruciaal. Oisterwijk was al een voorbeeld toen het in 1990 besloot tot instemming met langdurige opvang van vluchtelingen. En dat is het nu weer. Een mooi voorbeeld voor heel Nederland in de ambitie van een stabiele menswaardige asielopvang."

Aan de besluitvorming liggen onder meer ten grondslag dat de gemeente en het COA de samenwerking de afgelopen jaren uitvoerig hebben geëvalueerd. Deze evaluaties zijn te vinden op de website van de gemeente Oisterwijk. Bovendien hebben gemeente en COA een gezamenlijk visie op verdere versterking van de band langs de lijn van maatschappelijke projecten en participaties in de toekomst. Zo willen de gemeente Oisterwijk en het COA onder meer een nieuw centrum ontwikkelen waarin bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van sport- en opvangfaciliteiten.

Daarbij is iedereen enthousiast over de pilot Regioplaatsing die al geruime tijd loopt in Oisterwijk. In het azc worden voornamelijk asielzoekers opgevangen die weten dat hun toekomst ook in deze regio ligt. Hierdoor hebben ze al tijdens hun asielprocedure de mogelijkheid om te integreren in de samenleving waarvan ze deel gaan uitmaken. En de gemeente weet hierdoor dat veel van de huidige bewoners van het azc toekomstige bewoners van Oisterwijk en omgeving zijn.

De nieuwe overeenkomst vervangt de huidige overeenkomst die medio dit jaar afloopt. Vanaf dat moment krijgt azc Oisterwijk de status van Regionale Opvang Locatie (ROL), een functie die het azc nu al bij wijze van proef vervult. Op een ROL worden voornamelijk asielzoekers met een kansrijke aanvraag en vergunninghouders opgevangen. Ze worden er begeleid naar huisvesting met activiteiten gericht op inburgering, integratie en vestiging in een gemeente in de regio.

Tevens betekent de nieuwe overeenkomst dat het COA fors in deze locatie zal investeren: zo worden er onder meer nieuwe gebouwen neergezet voor de opvang van bewoners. En komen er nieuwe schoolgebouwen voor Opmaat (basisonderwijs) en 2College (middelbaar onderwijs) op het terrein.