Het project heeft daarmee een dubbele doelstelling: vluchtelingen zicht op een zelfstandig bestaan bieden én het tekort aan technisch personeel in de Eindhovense Brainport-regio oplossen.

Assessment: wensen en vaardigheden

Vorige week hebben 90 statushouders die in opvanglocatie De Buitenjan in Veldhoven verblijven en in afwachting zijn van een woning in de regio een assessment gedaan. Zo heeft United Work alvast een eerste idee van hun wensen en vaardigheden. Deze week kregen ze een toelichting op de mogelijkheden in assemblagewerk bij regionale bedrijven als DAF en VDL.

  • © COA

Eigenwaarde en inburgering

“Betaald werk is voor statushouders niet alleen van groot belang om een eigen inkomen te hebben en op eigen benen te kunnen staan”, zegt locatiemanager Hans Wouters. “Het hebben van een baan vergroot ook de eigenwaarde. En het is de snelste weg naar echte inburgering in de Nederlandse maatschappij.”

Minimaal halfjaarcontract

Waar matches gevonden worden, krijgen de bewoners een toegepaste training en kunnen ze binnen een maand aan de slag. Doel van de proef is om een deel van de geïnteresseerde deelnemers die de juiste achtergrond of motivatie hebben voor dit soort werk te laten doorstromen naar een baan met minimaal een halfjaarcontract. Als dat lukt, worden soortgelijke trajecten opgezet in andere beroepssectoren, ook buiten de regio. Daarna staat een landelijke uitrol van dit project op stapel.

Waar zit bedrijfsleven om te springen?

De uitvoering van de proef is in handen van United Work die eerder al in vier jaar tijd ruim 8.000 Syrische vluchtelingen in Turkije naar een duurzame baan wist te helpen. “Vacatures staan in onze aanpak centraal,” zegt United Work-directeur Frank Damen. ”Waar zit het bedrijfsleven om te springen? Daar kijken we naar. En enkel en alleen voor die banen leiden we mensen op. Daarbij ligt onze focus nadrukkelijk op werkzoekende vluchtelingen, niet op werkloze vluchtelingen.”