• Uitzending Op1

In de buitenstudio ging het onder andere over de omstandigheden van asielzoekers in Ter Apel, wat het betekent voor onze medewerkers en de omgeving en hoe we het met de verschillende partijen proberen op te lossen.

De situatie in Ter Apel staat al langere tijd onder enorme druk. Door een gebrek aan opvangplaatsen kwam het in de afgelopen weken regelmatig voor dat vluchtelingen in de open lucht sliepen. Iedereen verlangt naar een oplossing voor deze situatie.