Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Het COA heeft van meet af aan open kaart gespeeld over de bedoelingen met het hotel. Het COA staat voor goede en veilige opvang en begeleiding van mensen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd begrijpen wij heel goed dat de gemeenschap in Albergen vragen en ook zorgen heeft.

Daarom willen wij met omwonenden en de gemeente in gesprek. Wij willen laten zien hoe wij een goede buur kunnen zijn. Net als in tientallen andere gemeenten. Dat is belangrijk voor Albergen, maar ook voor de mensen die wij gaan huisvesten en de medewerkers die hen begeleiden.”