Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: “Al maanden kijken we uit naar de invoering van de Spreidingswet, omdat dit de deuren opent voor een structurele oplossing van de problemen rond de opvang van asielzoekers in Nederland. Als meer gemeenten straks ruimte gaan bieden aan deze opvang kunnen we werken aan een verbetering van de kwaliteit van de opvang, zullen tijdelijke locaties tot het verleden gaan behoren, hoeven asielzoekers veel minder te verhuizen en zullen de kosten voor asielopvang dalen."

Beter perspectief

Het COA wil de 25.000 asielzoekers die nu in veelal kortdurende noodopvang verblijven een beter perspectief voor de langere termijn bieden. Dit geldt ook voor de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), waarvan de helft (1600 jongeren) in tijdelijke noodopvang zoals hotels verblijft.

De wet zorgt er ook voor dat er duidelijkheid komt voor gemeenten, dat zij weten voor hoeveel asielzoekers er een voorziening moet komen in hun gemeente, regio en provincie. Schoenmaker: “Vooruitlopend op de wet kwamen de gesprekken met gemeenten hierover al goed op gang en die hopen we nu vlot door te kunnen zetten."

Naar verwachting zal de Tweede Kamer de Spreidingswet in de week na Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen, vanaf 26 september, gaan behandelen. Behalve wel of niet instemmen met de wet, kunnen er nog aanpassingen komen op het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel volgt behandeling in de Eerste Kamer.